DIENSTEN

Ontdek onze diensten

We staan je bij met advies en volgen alle fasen van het bouwproces op. 

Afhankelijk van jouw vraag, zijn we bij het begin van het proces betrokken of haken we in waar nodig.

 • opstellen van een bouwprogramma en een raming op basis van de eisen van de opdrachtgever
 • aanstellen van een bouwteam in samenspraak met de opdrachtgever
 • aanstellen van de nodige labo’s, landmeters, …
 • opvolgen van het ontwerp in functie van de vooropgestelde programma- en budgeteisen
 • aftoetsen van het ontwerp aan de wettelijke reglementen en verplichtingen
 • coördineren van de integratie van de verschillende studies in het ontwerpdossier
 • inplannen van ontwerpvergaderingen met alle bouwpartners
 • adviseren van de opdrachtgever over eventuele optimalisaties van het ontwerp
 • opvolgen van vergunningsdossiers
 • advies en bijstand verlenen bij overleg met alle advies- en vergunningverlenende diensten
 • opvolgen van het uitvoeringsdossier
 • toezien op de integratie van de opmerkingen uit de bouwvergunning in het uitvoeringsdossier
 • coördineren en opvolgen van de integratie van de verschillende studies in het uitvoeringsdossier
 • inplannen van overlegvergaderingen met alle bouwpartners
 • aanpassen van de initiële raming in functie van eventuele aanpassingen
 • opsplitsen van het uitvoeringsdossier en opmaken van aanbestedingsdossiers
 • aanschrijven en selecteren van aannemers in samenspraak met de opdrachtgever
 • organiseren van voorafgaande studievergaderingen bij omvangrijke loten
 • verstrekken van inlichtingen aan de aannemers
 • onderzoeken van de prijsaanbiedingen
 • onderhandelen met de aannemers om tot een finale prijsvergelijking te komen
 • advies verlenen bij de definitieve toewijzing
 • opvolgen van de aanlevering van de documenten nodig voor uitvoering
 • opstellen en opvolgen van de uitvoeringsplanning
 • organiseren en coördineren van de werfvergaderingen
 • controleren van de uitvoering van de werken
 • controleren van de vorderingsstaten
 • bijhouden van een budgetcontrole en rapportering naar de opdrachtgever
 • verlenen van advies bij wijzigingen, technische problemen en eventuele meer- of minwerken
 • begeleiden van klanten en opvolgen klantenkeuzes
 • opvolgen van de aanlevering van alle documenten voor PID en as built dossier
 • advies en bijstand verlenen bij de opleveringen
 • opvolgen van de openstaande punten en aansturen van de aannemers
 • nazien van de eindvorderingen

Contact

Neem gerust met ons contact op.