WAAROM CLAUS?

Waarom een bouwcoördinator?

Een bouwproces wordt alsmaar complexer, het bouwteam uitgebreider.

Een bouwcoördinator leidt dat proces in goede banen en stuurt het bouwteam aan. Die opdracht is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers: onafhankelijkheid, kwaliteit, timing en budget.

Claus bouwcoördinatie

Onafhankelijkheid

Een bouwcoördinator is een onafhankelijke partij in het bouwproces. We volgen de dossiers, de werf en de facturatie van nabij op.

We zijn aanwezig op de werfvergaderingen als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. In overleg met alle partijen vertalen we de wensen van de klant naar een concreet bouwplan.

Claus bouwcoördinatie

Kwaliteit

Een bouwcoördinator ziet toe op de kwaliteit van het ontwerp en uitvoeringsmethoden. We adviseren de opdrachtgever bij keuzes en wijzigingen.

We geven ondersteuning bij technische problemen en de oplevering. Ook de nazorg en de waarborgperiode volgen we graag op.

Claus bouwcoördinatie

Budget

Een bouwcoördinator optimaliseert de uitvoeringsmethoden. We maken een realistische kostenraming op en zien het dossier financieel na.

We bewaken jouw budget en streven ernaar om de werken binnen het geraamde kostenplaatje af te ronden. Samen gaan we voor een kosten- en tijdsefficiënte bouw.

Claus bouwcoördinatie

Timing

Een bouwcoördinator bewaakt het bouwproces en de opvolging van de verschillende aannemers op de werf.

We maken een realistisch tijdspad op en streven ernaar om de werken binnen de vooropgestelde timing af te ronden.

Contact

Neem gerust met ons contact op.